Tematyka konferencji

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję z cyklu Człowiek – Niepełnosprawność - Pasja zatytułowaną „kobiecość a niepełnosprawność”.
Temat tegorocznej konferencji został wybrany nieprzypadkowo, gdyż na polu naukowym obserwowany jest wyraźny brak badań i publikacji poświęconych poruszanemu zagadnieniu. Z drugiej strony podejmowane są różne inicjatywy mające na celu „promocję” kobiet z niepełnosprawnością. Same kobiety z niepełnosprawnością coraz śmielej mówią, prezentują i rozmawiają o swojej kobiecości, nie tylko w kontekście popularnych obszarów edukacji czy zatrudnienia, ale także kobiecości w wymiarze fizycznym, macierzyńskim i duchowym. Cieszy fakt, że w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o macierzyństwie kobiet z niepełnosprawnością, z pewnością sprzyja to szeroko pojętej integracji.
Podczas konferencji chcemy poświęcić wiele miejsce funkcjonowaniu kobiet z niepełnosprawnością w odniesieniu do różnych aspektów ich życia. Zaproponowane obszary tematyczne dają szansę zaprezentowania wyników badań, analiz, dorobku naukowego badaczy zajmujących się tą tematyką, a interdyscyplinarny charakter spotkania pozwoli na całościowe ujęcie zagadnienia. Wzorem lat ubiegłych, w konferencji uczestniczyć będą także osoby z niepełnosprawnością, w tym roku będą to kobiety. Ich głos z pewnością ożywi dyskusję i pomoże poznać i zrozumieć różne aspekty ich funkcjonowania.
Pokłosiem konferencji będzie monografia recenzowana, która wzbogaci obszar naukowy w zagadnienia wciąż jeszcze mało eksplorowane. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz