niedziela, 15 marca 2015

Zgłaszanie wystąpień do 31 marca 2015 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że termin zgłaszania wystąpień na I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu Człowiek - Niepełnosprawność - Pasja pt. "Kobiecość a niepełnosprawność" został przedłużony do 31.03.2015.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień oraz prosimy o rozpowszechnienie tej informacji i zaproszenia wśród szerokich kręgów osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w konferencji.