Obszary tematyczne

Zapraszamy do zgłaszania referatów oraz plakatów konferencyjnych w następujących obszarach tematycznych:

1.       Obszar biologiczno-medyczny
 • Kobiecość, zdrowie i niepełnosprawność.
 • Medyczne aspekty seksualności kobiet z niepełnosprawnością.
 • Opieka medyczna wobec potrzeb kobiet niepełnosprawnych.
2.      Obszar psychologiczny
 • Tożsamość kobiety z niepełnosprawnością w zmieniającym się kontekście kulturowo-społecznym.
 • Przemiany kobiety z niepełnosprawnością w funkcjonowaniu psychospołecznym.
 • Postrzeganie własnej i cudzej kobiecości w niepełnosprawności.
 • Kobiecość w niepełnosprawności na przestrzeni życia.
3.      Obszar rodzinny
 • Kobieta z niepełnosprawnością w małżeństwie.
 • Macierzyństwo w sytuacji niepełnosprawności.
 • Kobieta z niepełnosprawnością wobec innych ról pełnionych w rodzinie.
4.      Obszar społeczny
 • Społeczny model kobiecości a niepełnosprawność.
 • Postawy społeczne wobec kobiet z niepełnosprawnością i ich kobiecości.
 • Wizerunek kobiety z niepełnosprawnością w mediach i sztuce.
 • Kobieta z niepełnosprawnością w rolach społecznych.
5.      Obszar zawodowy
 • Funkcjonowanie kobiety z niepełnosprawnością na rynku pracy.
 • Wizerunek aktywnej zawodowo kobiety niepełnosprawnej.
 • Postawy społeczne wobec aktywności zawodowej kobiet z niepełnosprawnością.
 • Kobieta z niepełnosprawnością w swoich pasjach.
6.      Obszar duchowy
 • Godność kobiety z niepełnosprawnością.
 • Religia i duchowość w przeżywaniu swojej niepełnosprawności przez kobiety.
 • Miejsce kobiety niepełnosprawnej w Kościele.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz