Opłaty konferencyjne

Koszty uczestnictwa: 

Czynne:           300 zł.
Bierne:            150 zł.

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają udział w sesjach, materiały konferencyjne, przerwę kawową i obiad oraz publikację w recenzowanej monografii naukowej - dla uczestników czynnych i po otrzymaniu pozytywnej recenzji.

Istnieje możliwość zgłoszenia kilku wystąpień i/lub dodatkowych artykułów do publikacji z odpowiednio powiększoną opłatą.

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto:
 
Fundacja Fuga Mundi
ul. Hutnicza 20B
20-218 Lublin
Konto Pekao SA III O/Lublin: 04 1240 2382 1111 0010 3933 8278
 
W tytule: „Konferencja KOBIECOŚĆ – [Imię i nazwisko wpłacającego]”
 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz