Komitet naukowy i organizacyjny

ORGANIZATORZY
Organizator główny
Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL
oraz
Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL
Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL
Katedra Tyflopedagogiki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej KUL
Fundacja Fuga Mundi

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący
Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha
Członkowie
Prof. dr. hab. Janusz Kirenko
Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Prof. dr hab. Władysława Pilecka
Prof. UMCS dr hab. Stanisława Byra
Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
Prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela
Prof. KUL dr hab. Bogusław Marek
Prof. KUL dr hab. Wojciech Otrębski
Prof. APS dr hab. Bernadeta Szczupał
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk
Dr hab. n. med. Janusz Kocki
Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik
Dr Remigiusz Kijak
Dr Grzegorz Wiącek
Dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska
Dr Katarzyna Zielińska-Król

KOMITET ORGANIZACYJNY
  Przewodniczący
Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha
Sekretarz 
Dr Katarzyna Zielińska-Król
Członkowie
Dr Anna Andrzejewska-Cioch
Dr Aleksandra Borowicz
Mgr Agnieszka Czusz
Dr Renata Kołodziejczyk
Mgr Magdalena Koper
Mgr Agata Lipska
Dr Grzegorz Wiącek
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz